Preskoči na vsebino


ZAPIS O POSVETITVI CERKVE V ZADOBROVI LETA 1603


O posvetitvi podružnične cerkve sv. Tomaža v Zadobrovi leta 1603 je ohranjeno pisno poročilo škofa Tomaža Hrena. Najdemo ga v Protokolu ljubljanske škofije za obdobje 1599–1605. To je zbirka škofovih zapisov o njegovih opravilih in cerkvenem življenju v tistem času.
 
Protokol se v izvirniku nahaja v Metropolitanski knjižnici v Zagrebu, kamor je prešel kot del Valvasorjeve zapuščine. Nadškofijski arhiv v Ljubljani hrani kopijo protokola in njegov prepis iz začetka prejšnjega stoletja, ki je delo škofijskega arhivarja Franca Pokorna. Zgodovinar Metod Benedik je leta 1984 prepis objavil tudi v 6. številki revije Acta Ecclesiastica Sloveniae. Izvirnik in prepisi so v latinščini, v prevodu pa se povzetek zapisa o posvetitvi glasi:
»Leta Gospodovega 1603, 28. dne meseca septembra, na 19. nedeljo po binkoštih, v prvi indikciji, v trinajstem letu papeževanja našega svetega gospoda papeža Klemena VIII., sem jaz, Tomaž, deveti ljubljanski škof, posvetil cerkev in oltar sv. Tomaža apostola v Zadobrovi, ki je podružnica sv. Petra v Ljubljani (ko so leta 1529 zaradi božje jeze in pravične sodbe divjali Turki po krščanskih krajih in napadli Ljubljansko polje, so jo z ognjem in požarom hudo poškodovali in onečastili), v čast istemu zavetniku sv. Tomažu apostolu in vanj položil relikvije svetnikov […] Vsem vernikom sem danes podelil tudi leto pravega odpustka, tistim pa, ki bodo to cerkev obiskali ob obletnici posvetitve, 40 dni, v obliki, kot je v Cerkvi v navadi.  
 
Ko so vladali Rudolf II., rimski cesar, in Ferdinand, nadvojvoda Avstrije itd., ko so bili na Madžarskem Turki na otoku Ada pod Budimom in ko so naši zmagali v boju v Požegi, slavonski pokrajini, in jih srečno premagali. Slava Bogu in njegovi vzvišeni Materi Devici. Amen!
 
V isti cerkvi je bilo po obedu zaznamovanih za Gospoda Kristusa z zakramentom sv. krizme približno 293 duš.«
 
BF
 
 
 
 
Print Friendly and PDF