Preskoči na vsebino


ZGODOVINA ŽUPNIJE IN PODRUŽNICE SV. TOMAŽA V ZADOBROVI


Župnija sv. Tomaža v Zadobrovi je bila ustanovljena 15. avgusta 1980 z odlokom nadškofijskega ordinariata, ki ga je podpisal nadškof dr. Alojzij Šuštar. Škof Jožef Kvas je nato 21. septembra 1980 blagoslovil temeljni kamen za novo pastoralno središče župnije. Ob stari cerkvi sv. Tomaža je v dveh letih zrasla nova stavba, v kateri sta bogoslužni prostor in župnijski dom. Nadškof Šuštar jo je posvetil 21. novembra 1982.
 
Naselje Zadobrova se prvič omenja v posestni listini iz leta 1305 z imenom »Dobraw«. V kasnejših dokumentih iz 14. stoletja ga imenujejo tudi »Zadobraw«, najpogosteje pa »Hard«. Zadobrovškega zavetnika sv. Tomaža prvič omenja urbarski zapis Nemškega viteškega reda iz leta 1490. Leta 1526 je podružnično cerkev sv. Tomaža skupaj z ostalimi cerkvami, samostani in bratovščinami na Kranjskem doletel odvzem dragocenosti in gotovine za financiranje obrambe proti Turkom.
 
Leta 1529, ko so Turki prvič neuspešno oblegali Dunaj, so na enem od svojih vpadov v Ljubljansko kotlino požgali tudi cerkev v Zadobrovi, ki je bila po pripovedovanju še lesena. Domačini so namesto nje zgradili novo, zidano cerkev. To je 28. septembra 1603 posvetil ljubljanski škof Tomaž Hren in v spomin na ta dogodek tretjo nedeljo v septembru v Zadobrovi praznujemo žegnanje.
 
Stoletja je bila cerkev sv. Tomaža podružnica pražupnije sv. Petra v Ljubljani. Ko je bila leta 1783 ustanovljena župnija Device Marije v Polju, je v njen okvir prešla tudi podružnica sv. Tomaža. Župnija in podružnica sta skupaj preživeli marsikatero preizkušnjo, tako na primer poškodovanje cerkvenih stavb ob ljubljanskem potresu leta 1895 in odvzem zvonov med prvo svetovno vojno leta 1916. Zaradi večanja števila prebivalstva in s tem potreb po duhovni oskrbi sta proti koncu prejšnjega stoletja iz delov župnije Ljubljana-Polje nastali dve novi župniji: župnija sv. Andreja Kašelj-Zalog leta 1976 in župnija sv. Tomaža Ljubljana-Zadobrova leta 1980.
 
BF
 
 
 
 
Print Friendly and PDF