Preskoči na vsebino


VIZITACIJE HRENOVIH NASLEDNIKOV V ZADOBROVI


Poleg škofa Tomaža Hrena, ki je posvetil cerkev svetega Tomaža v Zadobrovi leta 1603, cerkev in kraj v svojih vizitacijskih zapisnikih v 17. stoletju omenjata še dva ljubljanska škofa: Rinaldo Scarlichi in Jožef Rabatta.
 
Rinaldo Scarlichi (1582–1640) je kot deseti ljubljanski škof nasledil Tomaža Hrena leta 1630 in je to službo opravljal do svoje smrti leta 1640. Pred tem je bil tržaški škof. V letih 1631 in 1632 je opravil splošno vizitacijo ljubljanske škofije. Zaradi njegove bolezni – v Ljubljano je prišel že hudo bolan, od leta 1636 pa je bil povsem hrom – je večino vizitacij opravil njegov zaupnik Maximus Rigus. Več o njih izvemo v delu umetnostne zgodovinarke Ane Lavrič Ljubljanska škofija v vizitacijah Rinalda Scarlichija 1631–1632, objavljenem  v 12. številki publikacije Acta Ecclesiastica Sloveniae (AES) leta 1990.
 
Vizitator je obiskal cerkev svetega Tomaža v Zadobrovi leta 1631. V svojem poročilu je med drugim zapisal, da je je en oltar v cerkvi posvečen istemu svetniku, da cerkev nima križa, ima majhna okna in je zato temna. Poročal je tudi, da je pri vhodu v cerkev na vogalu na prostem oltar, ki ni posvečen, in da tudi pokopališče, ki je deloma obdano z obzidjem, ni posvečeno. Zato je odredil, da se preskrbi križ, podre oltar zunaj cerkve in kamne zloži na obzidje okoli pokopališča, popravijo okna in obnovi cerkvena streha. Povprašal je še o dohodkih in izvedel, da je edini stalni dohodek od treh krav in da v korist cerkve ni nobene zemlje v zakupu.
 
Grof Jožef Rabatta (1620–1683) je bil dvanajsti ljubljanski škof in to v obdobju od 1664 do 1683. V letih 1668 in 1669 je opravil vizitacijo ljubljanskega dela škofije in v njenem okviru leta 1668 tudi podružnice svetega Tomaža v Zadobrovi. V knjigi iste avtorice (Ana Lavrič, Ljubljanska škofija v vizitacijah 17. stoletja, Založba ZRC, Ljubljana, 2007) lahko preberemo povzetek njegovega vizitacijskega poročila z navedbami, da ima cerkev razširjen obokan prezbiterij, da je cerkvena ladja temna in da zidan oltar v lopi še ni odstranjen.
 
 
 
BF
 
 
 
Print Friendly and PDF