Preskoči na vsebino


USTANOVITEV ŽUPNIJE LJUBLJANA-ZADOBROVA 15. 8. 1980


Župnija Ljubljana-Zadobrova je bila ustanovljena na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta 1980. Tega dne je stopil v veljavo odlok nadškofijskega ordinariata o ustanovitvi nove župnije, ki ga je podpisal ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar 12. avgusta 1980.
 
Ustanovna listina uvodoma utemelji potrebo po novi župniji s hitrim naraščanjem prebivalstva v župniji Ljubljana-Polje, in omeni, da je bila že leta 1976 na njenem ozemlju ustanovljena župnija Ljubljana-Kašelj/Zalog. Obenem ugotavlja, da se je okrog podružnične cerkve sv. Tomaža v Zadobrovi začel ustvarjati pastoralni center z nedeljskimi mašami in rednim veroukom, za kar je posebej zaslužen kaplan v župniji Ljubljana-Polje Franc Milavec, ki je tudi že pridobil gradbeno dovoljenje za nadomestni objekt, v katerem bodo stanovanje za duhovnika ter veroučni in bogoslužni prostori. Navaja tudi, da na tem ozemlju živi okrog 3.000 ljudi.
 
V nadaljevanju povzema postopke, ki so vodili do ustanovitve župnije. Župnijski urad Ljubljana-Polje je 9. novembra 1979 ordinariatu poslal prošnjo za ustanovitev nove župnije. Zadevo je obravnaval duhovniške svet decembra 1979 in vsi člani sveta so glasovali za ustanovitev. Ordinarij je nato za mnenje vprašal še ljubljanski stolni kapitelj, ki je z dopisom 11. januarja 1980 potrdil soglasno podporo ustanovitvi župnije. Listina zatem popiše meje nove župnije in določi, da vanjo pride dotedanja podružnična cerkev svetega Tomaža apostola z vsem premoženjem, ki s tem postane župnijska cerkev. Daje tudi navodilo, naj se uredi vse potrebno za krščevanje ter oskrbi matične knjige in pečat župnijskega urada.
 
V zaključku listine nadškof v skladu s svojo oblastjo po cerkvenem pravu odcepi navedeno ozemlje od župnije Ljubljana-Polje, na njem ustanovi novo župnijo sv. Tomaža apostola, razglasi podružnico sv. Tomaža za župnijsko cerkev, dodeli novo župnijo (takratni) dekaniji Ljubljana-mesto in za župnijskega upravitelja imenuje Jožeta Milčinoviča, pred tem kaplana v župniji Ljubljana-Polje.
 
Slovesno praznovanje ustanovitve župnije je bilo na žegnanjsko nedeljo, 21. septembra 1980. Združeno je bilo z blagoslovom temeljnega kamna za nove župnijske prostore, ki ga je opravil škof Jožef Kvas. Objekt je bil dograjen dve leti kasneje. Bogoslužni prostor in oltar v njem je posvetil nadškof Alojzij Šuštar 21. novembra 1982.
 
BF
 
 
 
Print Friendly and PDF