Preskoči na vsebino


ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET


 
»V torek bo ob 20h srečanje članov župnijskega pastoralnega sveta,« slišimo ali beremo v oznanilih vsak mesec pred prvim torkom. Ob tem se gotovo kdo vpraša, čemu so ta srečanja namenjena in kaj se na njih dogaja, zato na kratko predstavljamo vlogo in delo župnijskega pastoralnega sveta.
 
 
Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je po statutu organ, ki obravnava vprašanja, povezana z verskim življenjem in pastoralnim delom v župniji. O tem pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo izvajanje. Temeljna področja delovanja župnije, ki jih ŽPS spremlja, usmerja in spodbuja, so oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost.
 
ŽPS župnije Ljubljana Zadobrova šteje 18 članov in v sedanji sestavi deluje od leta 2010, ko smo bili njegovi člani izvoljeni ali imenovani kot predstavniki pevcev, zakoncev, župnijske Karitas, gospodarskega sveta in mladih v župniji. Za temeljna področja svojega dela: oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost ima ŽPS svoje komisije. Za nekatera naloge so bili izmed članov ŽPS imenovani župnijski animatorji. Ti skrbijo za protokol, verski tisk, objave v medijih, duhovnost, povezanost članov ŽPS in župljanov ter za mladino. ŽPS ima tudi predstavnika v dekanijskem pastoralnem svetu (DPS) dekanije Ljubljana-Moste.
 
Člani ŽPS se sestajamo na rednih mesečnih srečanjih. Največ časa posvetimo načrtu dela za tekoči mesec. Dogovarjamo se o bogoslužju v prazničnih dneh in ob posebnih priložnostih, obeležitvi obletnic, kot je bila 30-letnica župnije, pripravi različnih akcij in srečanj v župniji, obiskih predavateljev in drugih gostov, župnijskih romanjih in podobnem.V pastoralnem letu 2010/2011, ki je leto bilo krščanske dobrodelnosti in solidarnosti, smo posvečali več skrbi tudi pomoči potrebnim v župniji in drugod. 
 
V ŽPS se po svojih močeh trudimo za povezanost in duhovno rast župnijske skupnosti, zato vam bomo, dragi župljani, hvaležni, če boste v naših prizadevanjih prepoznali ta namen in se nanje radi odzvali, veseli pa bomo tudi vaših pobud.
 
BF
 

 

Print Friendly and PDF