Preskoči na vsebino


DUHOVNA OBNOVA ZA ŽUPNIJSKE SODELAVCEDne 22. 10.2011, na godovni dan blaženega Janeza Pavla II, smo imeli župnijski sodelavci duhovno obnovo, ki jo je vodil p. Toni Brinjovc, minorit. V letu duhovne prenove v naši župniji smo začeli z molitvijo in razmišljanjem, kaj je duhovno in kaj je krščanska duhovnost.

Človek je telesno, duševno in duhovno bitje. Sv. Duh nam je dan pri zakramentu sv. krsta, je izlit v naša srca, nas kot osebo poenoti, da nismo raztreščeni. Duhovno življenje je odnos z Bogom, s Sv. Duhom, ki prebiva v nas; duhovno življenje je upoštevanje Božje volje za nas. Bog ima za vsakega od nas načrt, poklicanost znotraj krščanskega življenja. Sadovi duhovnega življenja se morajo odražati tudi v našem vsakdanjem življenju, povezanost z Bogom živeti pri vsakodnevnem delu. Naš Bog je oseba, povabljeni smo v oseben odnos z Bogom. Vera tako ni izpolnjevanje verskih dolžnosti, temveč odnos.

Obisk sv. maše je privilegij, da se srečam z Bogom. Pri maši preko Božje besede in evharistije razmišljam o svojem življenju. K maši pridem ves jaz, z vsemi strahovi in skrbmi, ki jih položim Jezusu na oltar, da jih spremeni. Kako živeti evharistijo? S hvaležnostjo sprejemati to, kar mi prinaša vsakdanje življenje.

Kako Bog govori? Bog govori preko misli in čustev. Misli in čustva se porajajo ob poslušanju Božje besede, v pogovorih z ljudmi, kot navdih,...Ustvarjeni smo po Božji podobi. Ker je Bog ljubezen, smo ustvarjeni po podobi ljubezni. Če bi se tega bolj zavedali in se veselili, koliko kompleksov bi bilo manj! Vendar ima človek svobodno voljo in lahko ljubezen tudi zavrne.

Tudi skušnjavec govori preko misli in čustev. Potrebno je razločevati misli in čustva, kaj nam govorijo, ali so dobre ali slabe. Naša naloga je, da razločujemo in poslušamo vzgibe, navdihe Sv. Duha.

Duhovno obnovo smo zaključili z molitvijo in v hvaležnosti za spodbude za naše duhovno življenje, ki nam jih je z žarom in navdušenjem posredoval p. Toni Brinjovc.

Print Friendly and PDF