ZGODOVINA ŽUPNIJE SV. TOMAŽA, LJ. ZADOBROVA Na tem mestu objavljeni prispevki osvetljujejo zgodovino župnije in njene predhodnice podružnice Svetega Tomaža v Zadobrovi, naselja Zadobrova in sosednjih krajev. Uvodnemu povzetku zgodovine župnije in podružnice sledijo zapisi urejeni po času, na katerega se nana&scaron;ajo, od najstarej&scaron;ih proti novej&scaron;im. Pri zbiranju in prevajanju dokumentov za nekatere od teh zapisov so nam pomagali g. Milan Grden, g. Anton Markelj in dr. Jurij &Scaron;ilc. Za pomoč se jim iskreno zahvaljujemo. &nbsp;http://zupnija-lj-zadobrova.rkc.si/index.php/content/display/1273<![CDATA[ZGODOVINA ŽUPNIJE IN PODRUŽNICE SV. TOMAŽA LJ-ZADOBROVA]]><![CDATA[ZADOBROVA V SREDNJEVEŠKIH LISTINAH]]><![CDATA[PRVA PISNA OMEMBA NAŠEGA ZAVETNIKA SV. TOMAŽA]]><![CDATA[POSVETITEV CERKVE SV. ANDREJA V KAŠLJU LETA 1520]]><![CDATA[ODVZEM CERKVENIH DRAGOCENOSTI LETA 1526]]><![CDATA[ZAPIS O POSVETITVI CERKVE SV. TOMAŽA V ZADOBROVI LETA 1603]]><![CDATA[POSVETITEV OLTARJA SV. SEBASTIJANA V POLJU LETA 1606]]><![CDATA[ŠKOF TOMAŽ HREN IN NJEGOV ČAS]]><![CDATA[VIZITACIJE HRENOVIH NASLEDNIKOV V ZADOBROVI]]><![CDATA[ZADOBROVA V KRONIKI POLJSKE ŽUPNIJE]]><![CDATA[USTANOVITEV ŽUPNIJE LJUBLJANA-ZADOBROVA 15. 8. 1980]]>