Preskoči na vsebino


ZGODOVINA ŽUPNIJE SV. TOMAŽA, LJ. ZADOBROVA

Na tem mestu objavljeni prispevki osvetljujejo zgodovino župnije in njene predhodnice podružnice Svetega Tomaža v Zadobrovi, naselja Zadobrova in sosednjih krajev. Uvodnemu povzetku zgodovine župnije in podružnice sledijo zapisi urejeni po času, na katerega se nanašajo, od najstarejših proti novejšim. Pri zbiranju in prevajanju dokumentov za nekatere od teh zapisov so nam pomagali g. Milan Grden, g. Anton Markelj in dr. Jurij Šilc. Za pomoč se jim iskreno zahvaljujemo.
 

ZGODOVINA ŽUPNIJE IN PODRUŽNICE SV. TOMAŽA LJ-ZADOBROVA

Župnija sv. Tomaža v Zadobrovi je bila ustanovljena 15. avgusta 1980 z odlokom nadškofijskega ordinariata, ki ga je podpisal nadškof dr. Alojzij Šuštar. Škof Jož...

ZADOBROVA V SREDNJEVEŠKIH LISTINAH

Naselje Zadobrova, nekoč razdeljeno na Zgornjo in Spodnjo Zadobrovo, je v zgodovinskih virih izpričano za preko 700 let nazaj. Srednjeveške listine ga najpogosteje omenjajo z imenom Hard. Naj...

PRVA PISNA OMEMBA NAŠEGA ZAVETNIKA SV. TOMAŽA

Nova in stara cerkev v Zadobrovi sta posvečeni sv. Tomažu. Tako je bilo stoletja nazaj, odkar se omenja cerkev na tem kraju. Kot podružnico jo navaja že inventarni popis ljubljanske župnije sv. P...

POSVETITEV CERKVE SV. ANDREJA V KAŠLJU LETA 1520

16. septembra 1520 je namestnik ljubljanskega škofa Natalis de Turre v Kašlju posvetil cerkev sv. Andreja. Ta je imela poleg glavnega oltarja, posvečenega zavetniku cerkve, tudi stransk...

ODVZEM CERKVENIH DRAGOCENOSTI LETA 1526

Kot ena najstarejših pisnih omemb cerkve sv. Tomaža v Zadobrovi se pogosto navaja inventarni zapisnik župnije sv. Petra iz leta 1526. V resnici je šlo za popis dragocenosti, predvsem c...

ZAPIS O POSVETITVI CERKVE SV. TOMAŽA V ZADOBROVI LETA 1603

O posvetitvi podružnične cerkve sv. Tomaža v Zadobrovi leta 1603 je ohranjeno pisno poročilo škofa Tomaža Hrena. Najdemo ga v Protokolu ljubljanske škofije za obdobje 1599–160...

POSVETITEV OLTARJA SV. SEBASTIJANA V POLJU LETA 1606

Škof Tomaž Hren je 28. maja 1606 v cerkvi Device Marije v Polju, ki je bila takrat tako kot sv. Tomaž v Zadobrovi podružnice sv. Petra, posvetil oltar v čast mučencu sv. Sebastijanu, pripr...

ŠKOF TOMAŽ HREN IN NJEGOV ČAS

Škof Tomaž Hren je Zadobrovi vtisnil zgodovinski pečat s svojim obiskom in posvetitvijo cerkve svetega Tomaža leta 1603. Kakšna pa sta bila njegova življenjska pot in čas, v katerem...

VIZITACIJE HRENOVIH NASLEDNIKOV V ZADOBROVI

Poleg škofa Tomaža Hrena, ki je posvetil cerkev svetega Tomaža v Zadobrovi leta 1603, cerkev in kraj v svojih vizitacijskih zapisnikih v 17. stoletju omenjata še dva ljubljanska &scaro...

ZADOBROVA V KRONIKI POLJSKE ŽUPNIJE

V župniji Ljubljana-Polje, v katero je do leta 1980 spadala tudi podružnica Zadobrova, so leta 1999 ob petstoletnici prve zgodovinsko potrjene omembe cerkve izdali knjigo »Polje, kdo bo tebe l...

USTANOVITEV ŽUPNIJE LJUBLJANA-ZADOBROVA 15. 8. 1980

Župnija Ljubljana-Zadobrova je bila ustanovljena na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta 1980. Tega dne je stopil v veljavo odlok nadškofijskega ordinariata o ustanovitvi nove župnije,...


Print Friendly and PDF